SMSvio.cz - neomezené sms do mobilu

SMSvio.cz - neomezené sms do mobilu

Rozešlete včas upozornění obyvatelům
SMSVio využívají také obce a spolky. Díky hromadnému posílání SMS pozvete své členy na setkání 
nebo plánovanou akci, připomenete obyvatelům chystané opravy nebo upozorníte na zákaz 
rozdělávání ohňů. Stačí jen napsat text zprávy a jedním kliknutím rozeslat na všechny kontakty 
v databázi.